Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
145

IV P 59/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2017-11-30

Data publikacji: 2018-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IV P 59/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Gumbisz Protokolant sądowy: Małgorzata Wilk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2017 r. w J. sprawy z powództwa J. K. przeciwko Urzędowi Gminy w S. o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 202,50 zł (dwieście dwa złote 50/100) tytułem zwrotu kosztów proc
Czytaj więcej»

IV P 119/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2018-08-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt IV P 119/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Gumbisz Ławnicy: B. D. , A. M. Protokolant sądowy: M. W. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2017 r. w J. sprawy z powództwa H. O. przeciwko (...) Centrum Hodowli i (...) Spółka z o.o. w Ł. o odszkodowanie I. oddala powództwo, II. zasądza od powoda H. O. na rzecz pozwanego kwotę 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem
Czytaj więcej»

I C 12/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2018-05-15

Data publikacji: 2018-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 12/18 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wysoczyńska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dagmara Pałka po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2018 r. w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego we W. przeciwko J. Z. o zapłatę oddala powództwa Sygn. akt I C 12/18 upr.
Czytaj więcej»

I C 403/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2017-12-21

Data publikacji: 2018-03-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: punkt I wyroku
Sygn. akt: I C 403/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wysoczyńska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dagmara Pałka po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2017 r. w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z powództwa E. Z. przeciwko D. Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanego D. Ł. na rzecz powoda E. Z. kwotę 881,54 zł (osiemset osiemdziesiąt jeden złoty 54/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 410/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2020-05-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: koszt ogrzewania lokalu mieszkalnego w którym brak podzielników ciepła
Sygn. akt I C 410/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Gumbisz Protokolant sądowy: M. W. po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2015 r. w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z powództwa D. S. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w J. o ustalenie I. ustala, że wierzytelność pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w J. przysługująca jej wobec powódki D. S. z tytułu kosztów ogrzewania lokalu
Czytaj więcej»

I C 435/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-11-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: punkt I
Sygn. akt: I C 435/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wysoczyńska Protokolant: st. sekr. sądowy Dagmara Pałka po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w W. przeciwko A. T. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. T. na rzecz powod
Czytaj więcej»

I C 455/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2015-11-27

Data publikacji: 2016-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: umowa przechowania konia i odpowiedzialność za uszkodzenia ciała jakiej doznał w trakcie jej wykonywania
Sygn. akt I C 455/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Leszek Gumbisz Protokolant sądowy: Małgorzata Wilk po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z powództwa M. D. (1) przeciwko A. B. o zapłatę I. uchyla wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Kielcach dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie VII C 682/13 i powództwo oddala, II. zasądza od powódki M. D.
Czytaj więcej»

I C 467/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2021-10-12

Data publikacji: 2021-12-06

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 467/20 upr WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Wysoczyńska Protokolant: Dagmara Smerdzyńska po rozpoznaniu w dniu 12 października 2021 roku w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą we W. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz strony powodowej
Czytaj więcej»

I C 820/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2019-10-03

Data publikacji: 2020-01-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I C 820/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Wysoczyńska Protokolant: starszy sekretarz sądowy Dagmara Smerdzyńska po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka Akcyjna w W. przeciwko P. K. (1) o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od (...) Spółka Akcyjna w W. na rzecz P. K. (1) kwotę 287 zł
Czytaj więcej»

I Ns 93/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 2021-08-13

Data publikacji: 2021-10-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: odrzucenie spadku
Sygn. akt: I Ns 93/21 POSTANOWIENIE Dnia 13 sierpnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Katarzyna Wysoczyńska Protokolant: Dagmara Smerdzyńska po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2021 r. w Jędrzejowie na rozprawie sprawy z wniosku J. P. z udziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w K. , M. S. , G. S. O odebranie oświadczenia w przedmiocie odrzucenia spadku A. S. oraz zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych braku złożenia w te
Czytaj więcej»