Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 435/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jędrzejowie z 2015-03-31

II Ca 256/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 23 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, pozwany, należność główna, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, kredyt, umowa przelewu wierzytelności, stopa procentowa, odsetki umowne, fundusz inwestycyjny, należność uboczna, pozwany, wierzytelność wynikająca z umowy, należność główna, bank, pierwotny wierzyciel, nabywca wierzytelności, dzień sporządzenia, legitymacja czynna, klauzula wykonalności, cesja, kwota kapitału, aneks
Zobacz»

I C 341/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2018

Data publikacji: 2 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prokura, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, konkretna wierzytelność, wydruk, strona powodowa, wyciąg z księgi rachunkowej, tabela, księga rachunkowa funduszu, umowa pożyczki z dniem, oferta pożyczki, pozwany, dowód przemawiający za zasadnością, kolejna umowa pożyczki, pożyczkodawca, odrębna umowa, konto, załącznik
Zobacz»

II C 175/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 28 września 2021

Data publikacji: 29 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, pozew, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, dowód na wykazanie zasadności, wyciąg z załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, skutek przelewu wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, pozew, nabywca, pierwotny wierzyciel, cesjonariusz, legitymacja procesowa czynna powodów, cedent, wierzyciel, dokument prywatny, cesja wierzytelności, przejście wierzytelności
Zobacz»

III Ca 862/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 października 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa przelewu, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, strona powodowa, pozwany, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • powodowy fundusz, cesja, umowa przelewu, baza prawna, przelew wierzytelności, zbywana wierzytelność, domniemanie, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki gotówkowej, bankowy tytuł egzekucyjny, strona powodowa, wykonanie przez bank, element stosunku zobowiązaniowego, załącznik, umowa sprzedaży wierzytelności, pozwany, należność, rata, księgi rachunkowe
Zobacz»

VIII C 1691/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 4 lutego 2019

Data publikacji: 26 marca 2019

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny, umowa pożyczki, dokonanie cesji, cesja wierzytelności przyszła, glosa do uchwały, oznaczenie wierzytelności, pierwotny wierzyciel, elektroniczne postępowanie upominawcze, kodeks cywilny, nadzieja, sprzeciw, legitymacja czynna, powstanie, komentarz, odpowiednie oznaczenie, oświadczenie o dokonaniu, artykuł
Zobacz»

II Ca 726/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 stycznia 2015

Data publikacji: 24 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cesjonariusz, umowa przelewu wierzytelności, cedent, nabycie wierzytelności, przedawnienie, umowa o świadczenie usługi, strona powodowa, poprzedni wierzyciel, warunek zawieszający, faktura i nota obciążeniowa, cesja wierzytelności, wykaz wierzytelności, pozwany, zgodność z oryginałem odpisu, treść umowy ramowej, pełnomocnictwo, cena nabycia, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, umowa ramowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi
Zobacz»

XI C 1753/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 stycznia 2017

Data publikacji: 28 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, pożyczka, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, wykaz wierzytelności do umowy, przedawnienie, pożyczka, istnienie oryginału, wyciąg z ksiąg bankowych, zgodność z oryginałem, legitymacja procesowa, siedziba, wydruk, nabycie wierzytelności, cesja, załącznik, odpis dokumentu, kserokopia za dokument, pozwany, legitymacja czynna, przeniesienie wierzytelności, podpis
Zobacz»

XI C 630/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 sierpnia 2017

Data publikacji: 1 marca 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, bankowy tytuł egzekucyjny, fundusz sekurytyzacyjny, pożyczka, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, wyciąg z elektronicznego załącznika, bankowy tytuł egzekucyjny, załącznik do umowy cesji, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, ewidencja analityczna, bank, umowa bankowa, pożyczka, legitymacja procesowa, wierzyciel, bieg przedawnienia, prawo bankowe, wierzyciel pierwotny, nabywca, czynną stroną, wydruk
Zobacz»

X C 301/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2017

Data publikacji: 4 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, poprzedni wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu wierzytelności, odbitka, poprzedni wierzyciel, dzień zapłaty ceny, nabycie wierzytelności, zakup towarów i usług, dowód nabycia, kserokopia, kredyt na zakup towarów, umowa kredytu na zakup, pozwany, podpis, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, prawdziwe twierdzenie powoda, umowa o przelew, siedziba, ksero, nabywca, odsetka karna
Zobacz»

I C 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 30 lipca 2018

Data publikacji: 22 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, pozwany, umowa pożyczki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, siedziba, przedmiot umowy przelewu, ramowe umowy, spółka, wyciąg z załącznika, rejonowy lublin, pozwany, umowa cesji, zachód, dokument dołączony do pozwu, odsetka maksymalna, umowa pożyczki, przedmiotowa umowa przelewu, oprocentowaniu odsetek, konkretnie oznaczona wierzytelność, wypowiedzenie, postanowienie umowne dotyczące opłat
Zobacz»

II C 1227/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2021

Data publikacji: 29 listopada 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, pozew, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, dowód na wykazanie zasadności, wyciąg z załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszu, skutek przelewu wierzytelności, umowa o przelew wierzytelności, pozew, nabywca, pierwotny wierzyciel, cesjonariusz, legitymacja procesowa czynna powodów, cedent, wierzyciel, dokument prywatny, cesja wierzytelności, przejście wierzytelności
Zobacz»

X C 4530/18

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, fundusz sekurytyzacyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, fundusz inwestycyjny, wyciąg z elektronicznego załącznika, wyciąg z księgi rachunkowej, dokument elektroniczny, siedziba, powodowy fundusz, wydruk, cesja wierzytelności, opłata przygotowawcza, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, załącznik do umowy, prawdziwe twierdzenie powoda, przedmiot przelewu, fundusz sekurytyzacyjny, moc dowodowa dokumentów, nabywca, umowa ramowa
Zobacz»

II Ca 1622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2016

Data publikacji: 5 października 2017

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, umowa pożyczki, pozwany, bankowy tytuł egzekucyjny, umowa przelewu, klauzula wykonalności, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • poprzedni wierzyciel, przelew wierzytelności, bank, umowa pożyczki, pozwany, cesja wierzytelności, bankowy tytuł egzekucyjny, zawiadomienie o cesji, umowa przelewu, umowa cesji, umowa o przelew wierzytelności, adres, klauzula wykonalności, kwota niespłaconego kapitału, kwota pożyczki, przepis kodeksu cywilnego, fundusz inwestycyjny, załącznik, przejście wierzytelności, wypowiedzenie
Zobacz»

I C 176/23

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 31 października 2023

Data publikacji: 29 grudnia 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, wierzyciel, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, pozwany, umowa przelewu wierzytelności, pożyczkodawca, fundusz sekurytyzacyjny, przedawnienie, wierzyciel, konsument, przeniesienie wierzytelności, dokonanie cesji praw, legitymacja czynna, zawarcie umowy cesji wierzytelności, przelew wierzytelności przyszłych, oznaczenie wierzytelności, zarzut istnienia, odpowiednie oznaczenie, zawarcie
Zobacz»

VIII Ga 353/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 31 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, kredyt, pozwany, zawarcie umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, kredyt, cedent, umowa cesji, pozwany, umowa o kredyt obrotowy, dłużnik wierzytelności, potrącenie, zawarcie umowy przelewu, cesja wierzytelności, oryginał dokumentów, zgodność z oryginałem, bank spółdzielczy, oryginał umowy, cesjonariusz, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niezbędna infrastruktura, budynek mieszkalny wraz, dokonana cesja, przelana wierzytelność
Zobacz»

I C 1970/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, umowa pożyczki, pozwany, dzień zawarcia umowy przelewu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fundusz inwestycyjny, umowa przelewu wierzytelności, pierwotny wierzyciel, umowa o świadczenie niemożliwe, umowa z dniem, umowa pożyczki, wyciąg z księgi rachunkowej, umowa ramowa, dokonanie przelewu, cedent, wierzyciel na podstawie umowy, pozwany, przedmiot świadczenia, wynik procesu cywilnego, zasada wierzytelności, dzień zawarcia umowy przelewu, rata tygodniowa, regulowana treść, przerzucenie na strony
Zobacz»

VI GC 536/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 2 stycznia 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, należność główna, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • umowa przelewu wierzytelności, świadczenie usługi telekomunikacyjnej, wykaz wierzytelności, cesjonariusz, wyciąg z elektronicznego załącznika, cedent, załącznik do umowy cesji, siedziba w luksemburgu, wyciąg z księgi rachunkowej, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, licytacja, należność główna, fundusz sekurytyzacyjny, przekazanie wierzytelności, umowa o świadczenie usługi, osoba trzecia wierzytelności, zawarta umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, cesja przedmiotowej wierzytelności, ewidencja analityczna
Zobacz»

I C 354/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie

Data orzeczenia: 23 lutego 2017

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, fundusz inwestycyjny, strona powodowa, umowa pożyczki, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • konkretna wierzytelność, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, fundusz inwestycyjny, wydruk, księga rachunkowa funduszu, strona powodowa, umowa pożyczki, dowód przemawiający za zasadnością, identyfikacyjnych klientów, żądanie strony powodowej, załącznik, przedmiot przelewu, umowa sprzedaży wierzytelności, pierwotny wierzyciel, pozwany, uwzględnienie rozważań, strona umowy przelewu wierzytelności, ogół charakteru
Zobacz»

I C 99/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2018

Data publikacji: 3 lipca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

umowa przelewu wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, fundusz inwestycyjny, umowa pożyczki, pozew, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi rachunkowej, fakt nabycia wierzytelności, fundusz inwestycyjny, wierzyciel pierwotny, wyciąg z elektronicznego załącznika, ewidencja analityczna, pożyczkodawca, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, załącznik do umowy cesji, dokonana cesja wierzytelności, wyrok zaoczny, umowa pożyczki, termin rozprawy, rok umowy, pozew, stan dowodów, wierzyciel
Zobacz»

III C 1182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 15 marca 2016

Data publikacji: 12 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

fundusz sekurytyzacyjny, umowa przelewu wierzytelności, strona powodowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • fundusz sekurytyzacyjny, księga rachunkowa funduszy sekurytyzacyjnych, umowa przelewu wierzytelności, wyciąg z księgi rachunkowej, ewidencja analityczna, strona powodowa, dowód przejścia uprawnień, wyciąg z elektronicznego załącznika, załącznik do umowy cesji, cesjonariusz, siedziba, cedent, wysokość zobowiązania, umowa ceny, wystarczający dowód, pozwany, nabycie wierzytelności, dochodzona wierzytelność, sprawa strony powodowej, adres zamieszkania
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dagmara Pałka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Jędrzejowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Katarzyna Wysoczyńska
Data wytworzenia informacji: